Giọt Buồn Không Tên - Tô Giang

Comments

quocthinh's picture
quocthinh on Sat, 09/28/2013 - 08:03

Thầy đánh hay quá, nhạc vàng giai điệu, ca từ như đánh động nỗi niềm, nghe nhạc vàng người ta thấy phần nào chính mình trong đó, nên nhạc vàng nó vẩn âm thầm sống, người ta vẩn nghe hoài.