Nếu Mai Này - Lê Dinh

Comments

No Avatar
lieule on Tue, 07/09/2013 - 04:36

Qúa hây thầy ơi nghe mà nước mắt cứ rợi. nhưng mà muốn nghe hoài .
Lúc trước em thấy thầy có 1 bản nhạc trong video có chiếc xe honda 67 dựng ở ngĩa trạng, em muón nghe lại mà tìm hoài không tìm được , xin hỏi tên bản nhạc đó là gì vậy thầy .
Cảm ơn thầy nhiều
Lieu Le

No Avatar
Admin on Tue, 07/09/2013 - 12:12

Có phải bạn muốn nói đến bài nhạc này không ? Một Mai Giã Từ Vũ Khí

Admin

No Avatar
lieule on Wed, 07/10/2013 - 02:48

Đúng rồi, cảm ơn Admin/thầy rất nhiều .
 
Lieu Le