Mục Tiêu & Quy Định

 
 
MỤC TIÊU TRANG WEB:
 
Làm sống lại “nhạc vàng” của Việt Nam nói chung và miền Nam trước 75 nói riêng, giúp các bạn trẻ 8X, 9X hiểu giá trị của các ca khúc ở miền Nam trước 75 và khơi dậy lòng ham mê luyện tập guitar; đồng thời cũng để làm vơi bớt nỗi buồn của những người Việt do hoàn cảnh phải rời bỏ quê hương. Trang web không đề cập đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.
 
QUI ĐỊNH CỦA TRANG WEB:
 
Thành viên (member) nào muốn post tác phẩm nhạc, cần phải ghi rõ và chính xác xuất xứ: tên bài nhạc, tác giả (và các đồng tác giả, nếu có). Vì trang web chỉ hướng đến style nhạc Việt trước 75 (có thể sẽ có một số bài sau 75 nhưng có chọn lọc) nên xin đừng post các tác phẩm classical thuần túy thuộc loại “hàn lâm” (academic). Style của tác giả trang web là “áp dụng kỹ thuật của guitar cổ điển vào nhạc Việt theo phong cách mới, có tính đại chúng (popular), không chuyên về trình diễn mà chú trọng vào học tập, chia sẻ , và giải trí ”
 

 
 
 
 
 
Lê Vinh Quang