Thông Tin & Địa Chỉ Email

 

Địa chỉ: 32B7 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Email: levinh_quang2007@yahoo.com

Youtube channel:  quanglqd

 (*lqd là viết tắt của tên trường Lê Quý Đôn mà tác giả đang dạy)